رئیس مرکز نوآوری حکمرانی هوشمند دانشگاه علم و صنعت ایران با فصل نامه تحلیلی – انتقادی حوزه در زمینه هوش مصنوعی و حکمرانی آینده گفتگو کردند.

مقدمه
وقتی مقام معظم رهبری اشاره فرمودند که مسئلۀ هوش مصنوعی در حکمرانی آینده اثر جدی خواهد داشت، دستگا هها و نهادهای متولی هم با عزم بیشتری سرمایه گذاری در این حوزه را شروع کردند. برای مقدمه سخنان مقام معظم رهبری در دیداری که با نخبگان دانشگاهی داشتند؛ فرمودند که ما در زمینه هوش مصنوعی باید بین ده کشور نخست دنیا قرار بگیریم. وضعیت امروز هوش مصنوعی در کشور ما وضعیت نسبتاً امیدوارکنند های هست؛ ولی آنچنان شایسته جمهوری اسلامی ایران نیست. وقتی نخبگان و زمینه های کاربست اساسی هوش مصنوعی را در عرصه حکمرانی داریم، بی گمان؛ باید در زمینه هوش مصنوعی رتبه برتر دنیا را هم داشته باشیم. طبق آماری که داده می شود رتبه ایران در تحقیقات و پژوهش های علمی رتبه نوزدهم هست و در کاربست هوش رتبه خوبی نمی باشد؛ یعنی نتوانست هایم آنچنان که باید هوش مصنوعی را به زمینه های صنعتی نزدیک کنیم. مقام معظم رهبری فرمودند که پیشنهاد م یشود؛ یکی از مسائلی که مورد توجه و تأ یکد قرار م یگیرد مسئلۀ هوش مصنوعی باشد، که در آینده دنیا نقش اساسی خواهد داشت؛ چرا که این ضرورت مسئله را بیشتر می کند

ادامه متن را در نسخه pdf این فصل نامه دنبال کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × 5 =