مقالات منتشر شده توسط اندیشکده حکمرانی هوشمند

هوش مصنوعی در کشاورزی

استفاده از فناوری هوش مصنوعی در کشاورزی؛ رویکردی غالب در ۲۰۲۳ برای کاهش هزینه های تولید

درحالیکه فناوری های نوین کشاورزی در مسیر تحولات اساسی هستند به گفته کارشناسان در ۲۰۲۳ فناوری هوش مصنوعی و اینترنت اشیا از مهمترین روی...

ادامه مطلب