حوزه خدمات شهری ، یکی از حوزه های قابل تمرکز برای ایران است که مسکن را نیز شامل می شود که می توان نقش کاربرد های هوش مصنوعی در حوزه خدمات شهری را به 4 حوزه اصلی دسته بندی کرد. حوزه های کاربردی در زمینه خدمات شهری به 4 حوزه و 25 زیر حوزه دسته بنده شده است و در خصوص موارد کاربردی هوش مصنوعی در زمینه مسکن نیز می توان به 2 زیر شاخه مدیریت ساخت و ساز و خانه هوشمند که ذیل آن ها 20 مورد کاربردی قرار گرفته است تقسیم نمود.

کاربرد های هوش مصنوعی در حوزه خدمات شهری و مسکن

در سال های اخیر به کارگیری هوش مصنوعی در کنار اینترنت اشیا موجب شده تا شرایط زندگی برای ساکنین شهر ها راحت تر و ایمن تر شود که این امر باعث ایجاد مفهوم شهر های هوشمند شده است. یک شهر هوشمند، شهری است که با استفاده از فناوری و هوش مصنوعی می تواند کیفیت خدمات شهری را ارتقا دهد که در نتیجه این امر، کاهش هزینه منابع و افزایش رفاه شهروندان را در پی خواهد داشت.

ترکیب هوش مصنوعی با فناوری اینترنت اشیا این پتانسیل را دارد که چالش های کلیدی (مدیریت ترافیک، مراقبت های بهداشتی ، بحران های انرژی و…) که توسط جمعیت بیش از حد شهری ایجاد شده است را برطرف نموده و زندگی شهروندان و مشاغل فعال در یک شهر هوشمند را بهبود بخشد.

تحرک هوشمند

یکی از کاربردهای مهم هوش مصنوعی در زمینه شهر هوشمند ، تحرک هوشمند است که تحقیقات زیادی در این زمینه صورت گرفته است و برای این منظور می توان از هوش مصنوعی در زمینه چراغ راهنمایی تطبیقی ، شناسایی رفتار ناامن راننده، شناسایی راننده متخلف، مدیریت پارکینگ، پردازش حوادث ترافیکی ، مدیریت ترافیک ، پیش بینی جریان ترافیک ، پیش بینی تقاضای سفر و … استفاده کرد.

 1. چراغ راهنمایی هوشمند
 2. شناسایی رفتار راننده خطرناک
 3. شناسایی راننده متخلف
 4. مدیریت جای پارک
 5. پردازش حوادث ترافیکی
 6. مدیریت ترافیک
 7. پیش بینی ترافیک
 8. پیش بینی تقاضای سفر

محیط هوشمند

هدف از محیط هوشمند، این است که از فناوری های جدید به منظور حفاظت از محیط زیست استفاده کنیم. محیط هوشمند مفهومی است که امکان استفاده از فناوری های پیشرفته برای محیط های شهری را فراهم میسازد که نتیجه آن افزایش کیفیت زندگی برای شهروندان است. محور های اصلی محیط هوشمند عبارت اند از: پایداری محیط زیست، کاهش مصرف انرژی به کمک فناوری، راهکارهای بازیافت ، استفاده از انرژی های تجدید پذیر ، طراحی معماری در تعامل با محیط زیست ، کاهش آلودگی ها و…

 1. نظارت برکیفیت هوا
 2. انرژی ساختمان
 3. مدیریت مصرف انرژی ساختمان
 4. مدیریت شهرسازی
 5. مدیریت زیرساخت های عمومی
 6. مدیریت پسماند

خانه هوشمند

خانه های هوشمند، معمولا از سنسور ها و دستگاه های هوشمند برای کنترل، نظارت و ضبط اطلاعات استفاده می کنند. این سنسور ها می توانند متصل به دستگاهی باشند که رویدادهایی مانند خاموش یا روشن شدن دستگاه را تشخیص می دهند، همچنین سنسور های پوشیدنی وجود دارد که می توانند سیگنال های حیاتی یا مکان حضور کاربر و فعالیت های آن را تشخیص دهند. نوع دیگر سنسور ها، سنسورهای محیطی هستند که مواردی مانند دما، رطوبت ، نور یا حضور کاربر را تشخیص می دهند که داده های بدست آمده از این سنسور ها نگهداری شده و برای یادگیری شبکه عصبی استفاده می شود. از این داده ها می توان برای آموزش مدل های یادگیری ماشین استفاده کرد تا امکانات ، آسایش و اقتصادی بهتر را برای ساکنان خانه های هوشمند فراهم کند. برای دستیابی به نسخه مفیدتر یک خانه هوشمند، خانه باید اقدامات کاربر را تشخیص داده و الگو های رفتاری وی را درک کند تا هشدار ها یا پیشنهادات خود را ارسال کند.

موارد کاربردی هوش مصنوعی در حوزه مسکن

با بررسی مقالات حوزه خدمات شهری ، نحوه تاثیرپذیری از هوش مصنوعی ، رویکرد های مدل سازی، ورودی و خروجی مدل ها، کاربران، الگوریتم های به کار رفته ، مولفه های مدیریتی ، مولفه های فنی و مولفه های مدیریت داده برای هریک از موارد کاربردی استخراج شده است. در سال های اخیر به کارگیری هوش مصنوعی در کنار اینترنت اشیا موجب شده که شرایط زندگی برای ساکنین شهر ها راحت تر و ایمن تر شود. این امر باعث ایجاد مفهوم شهرهای هوشمند شده، یک شهر هوشمند شهری است که با استفاده از فناوری و هوش مصنوعی می تواند کیفیت خدمات شهری را ارتقا داده و در نتیجه موجب کاهش هزینه منابع و افزایش رفاه شهروندان شود.

بیشتر بخوانید: هوش مصنوعی و ساخت و ساز