محور های پژوهشی

محور های پژوهشی

رویکرد سال 1401 هوش مصنوعی و علوم شناختی

پیشرفت و توسعه علوم و فناوری های شناختی، کم و بیش همچون سایر علوم، حاصل ترکیبی متناسب از پژوهش­های بنیادی و کاربردی است. شاید بتوان مسئله اصلی و مرکزی این حوزه را شناخت کامل مغز-ذهن همراه با کارکردهای آن دانست. در واقع به نظر می­رسد دست یافتن به راه­ حل­ ها و ابزارهای شناخت-محورِ جامع و مانع تابعی از میزان دانش ما از ساختار و عملکرد مغز-ذهن است. اما تا رسیدن به این نقطه آرمانی، که دور می­نماید، می­توان و باید، همراه با تحقیقات بنیادی و توسعه فناوری، با استفاده از دانش و فناوری­های موجود به ارتقای کیفیت زندگی آحاد جامعه همت گمارد، زیرا بسیاری از معضلات فردی و اجتماعی ریشه­ های شناختی داشته و آسیب­های محیطی مخرب نیز با تحت تاثیر قرار دادن قابلیت­های شناختی، همه ­ی شئون زندگی افراد و جامعه را تحت تاثیر قرار می­دهند. 

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.