مرکز نوآوری و فرصت‌های کار تیمی؛ هم‌تیمی بشوید!

مراکز نوآوری مملو از تجربه‌های جدید، فکرهای ناب و فرصت‌های جذاب هستند. اگر شما نیز علاقه‌مندید تجربه‌های جدیدی را کسب کنید، مرکز نوآوری حکمرانی هوشمند دانشگاه علم و صنعت ایران این امکان را فراهم آورده تا با معرفی شما به تیم‌های نوآور مستقر در مرکز، بخشی از ظرفیت‌های بی‌انتهای شما را شکوفا کند؛ پس بهترین فرصت است تا هم‌تیمی بشوید!

فرم درخواست برای هم‌تیم شدن:

هم تیمی شوید