در مرکز نوآوری پذیرش شوید! – فرم درخواست

ایده‌ای در ذهن دارید، تیم دارید یا به یک کسب‌وکار کوچک دست یافته‌اید و اکنون لازم است شتاب بیشتری بگیرید؟ مرکز نوآوری جایی است برای شتابدهی نوآوری‌های شما.

ایده و تیم دارم